Aminokiseline

Aminokiseline (aminokarboksilne kiseline) su organski spojevi koji u svojim molekulama sadrže karboksilne skupine (– COOH) i amino-skupine (– NH2), a mogu sadržavati i druge funkcionalne skupine. Aminokiseline su važne hranjive tvari, bitne za život stanice. Izgrađuju sve proteine, mnoge hormone, antibiotike i ostale peptide.

Najvažnija kemijska reakcija aminokiselina je formiranje peptidne veze koja omogućava povezivanje dviju aminokiselina i stvaranje lanca aminokiselina (peptidi i proteini). Peptidna veza je veza između karboksilne grupe jedne aminokiseline i amino grupe druge aminokiseline u kojoj se atom ugljika veže za atom dušika uz Fitness Centar Activebađanje molekula vode.

Najraširenije su aminokiseline u kojima su karboksilna i amino-skupina vezane na isti ugljikov atom, a među njima 20 standardnih aminokiselina koje izgrađuju proteine (zato se nazivaju proteogene). 10 od njih se mogu izgraditi u samom organizmu, dok je preostalih 10 nužno unijeti kroz ishranu. Aminokiseline koje čovjekov organizam nije u stanju sintetizirati, a nužne su za njegovo funkcioniranje, nazivaju se esencijalne aminokiseline.

 

Esencijalne: Arginin, Histidin, Leucin, Izoleucin, Lizin, Metionin, Fenilalanin, Treonin, Triptofan, Valin

Neesencijalne: Alanin, Asparagin, Asparaginska kiselina, Cistein, Glutaminska kiselina, Glutamin, Glicin, Prolin, Serin, Tirozin