Rear delt trenažer

Rear delt trenažer služi za jačanje i oblikovanje stražnjeg dijela ramena. 

Vježba se izvodi na način da podesimo visinu sjedala, prsa Fitness Centar Activenimo na Fitness Centar Activenac i zatim pružene ruke širimo prema nazad sve dok nisu paralelne jedna sa drugom. 

Primarni mišić pokretač je stražnji deltoid, a sinergisti su mišići gornjeg dijela leđa. 

Vježba je posebno interesantna jer je obično muskulatura zadnje strane ramena manje razvijena od prednje. Na taj način dovodimo rame u balans i radimo na korekciji kifotičnog držanja.