Kosi potisak s bučicama

Tehnika izvođenja

1. Zauzmite sjedeći položaj na kosoj klupi, prihvatite bučice objema rukama s dlanovima okrenutima prema naprijed i postavite ih u nivou prsa.

2. Potiskujte bučice vertikalno dok laktovi ne zauzmu fiksiran ispruženi položaj.

3. Spuštajte bučice naniže dok ne dodirnu gornji dio prsa

 

Angažirani mišići

Primarni: gornji segment m. pectoralisa majora

Sekundarni: Prednji dio m.deltoideusa, m.triceps brachii

 

Pregled anatomskih struktura

Putanja pokreta: Kut nagiba klupe određuje putanju pokreta. Kako se podiže naslon klupe i kut nagiba raste, forsiranje mišića se progresivno pomiče prema gornjim vlaknima m.pectoralisa majora. Gornji segment tog mišića najbolje se forsira kada je naslon klupe nagnut pod kutem od 30 do 45 stupnjeva u odnosu na podlogu. Nagib klupe od 60 stupnjeva ili više pomiče fokus vježbe na prednji dio m.deltoideusa.

 

Hvat:

Usmjerenost bučica utječe na položaj šaka. Ako bučice prihvatite nadhvatom (s dlanovima okrenutim prema naprijed) to omogućava veće istezanje mišića kada se bučice spuštaju u početni položaj. Ako bučice prihvatite neutralnim hvatom (s dlanovima okrenutim jedan prema drugome) mišići će se više kontrahirati kada laktovi dosegnu fiksiran opruženi položaj.

 

Obujam pokreta:

 Da bi se m.pectoralis major maksimalno kontrahirao, laktove gurajte što više možete u stranu kada spuštate bučice i priljubite bučice jednu uz drugu kada su u najvišem položaju iznad glave. Izvođenje kraćih ponavljanja, pri čemu prekidate pokret potiskivanja neposredno prije nego što fiksirate laktove u opruženom položaju, održavate napetost m. pectoralisa majora. Što niže spuštate bučice, više će se istezati grudni mišići. Ako spuštate bučice prenisko, možete izazvati ozljedu ramena; sigurnije je završiti pokret spuštanja bučica kada one dosegnu nivo grudi.