Podizanja nogu viseći – knees to elbows

Tehnika izvođenja:

1. Zauzmite viseći položaj na šipci tako što ćete šipku prihvatiti šakama i objesiti se na nju. Noge trebaju visiti tako da su usmjerene prema podlozi.

2. Podižite oba koljena prema  grudima.

3. Polako spuštajte noge u početni položaj i trudite se da ih pri tome ne ljuljate.

 

Angažirani mišići:

Primarni: m.rectus abdominis

Sekundarni: m.obliquus abdominis, m.gluteus, m.psoas major