Jednoručno T-veslanje sa šipkom

Vrsta vježbe: izolirajuća, višezlobna, povlačenje

Mišićne skupine:

agonisti – m. latissimus dorsi

sinergisti – m. trapezius (srednji dio), m. trapezius (donji dio), m. rhomboideus major, m. Rhomboideus minor, m. teres major, m. deltoideus (stražnja glava), m.Infraspinatus, m. teres minor, m. brachialis, m. brachioradialis, m. pectoralis major (steralni dio), m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis

stabilizatori – m. erector spinae, mišići stražnje strane natkoljenice, m. gluteus maximus, m. adductor magnus, m. quadriceps femoris

 

Preporuka za disanje tijekom izvedbe:

Udisaj tijekom svladavajuće faze, izdisaj tijekom popuštajuće faze.

 

Napomena: Suprotnu ruku postaviti na natkoljenicu. Šipku povući prema sebi, a nadlakticu držati uz trup.

 

Tipične pogreške:

-nepravilan početni položaj trupa (savijena leđa)

– preusko ili preširoko postavljene nadlaktice prilikom privlačenja

– skraćena amplituda pokreta