Veslanja stojeći

Tehnika izvođenja

1. Prihvatite šipku hvatom u širini projekcije ramena i opružite nadlaktice ka podlozi.

2. Povlačite šipku vertikalno naviše dok vam ne dosegne do visine brade , pri čemu ćete laktove podizati što više možete.

3. Polako spuštajte šipku naniže dok nadlaktice ponovo ne zauzmu opružen početni položaj.

 

Angažirani mišići:

Primarni: trapezni mišić, deltoidni mišić

Sekundarni: mišić podizač lopatice, opružač kičme, mišići podlaktica

 

Pregled anatomskih struktura

Širina hvata: ako šipku prihvatite hvatom u širini projekcije ramena ili užim hvatom, više ćete angažirati trapezni mišić. Ako šipku prihvatite havtom širim od projekcije ramena više ćete angažirati deltoidni mišić.

Položaj tijela: vježbom veslanja u stojećem položaju najviše se angažira centralni dio trapeznog mišića. Naginjanjem trupa neznatno ka nazad u predelu struka forsira se gornji dio trapeznog mišića lociran niže u predjelu vrata.

Putanja pokreta: da biste angažirali trapezni mišić (ne deltoidni mišić), držite šipku što bliže tijelu dok izvodite vježbu.

Putanja pokreta: što više podižete šipku, snažnije se angažira trapezni mišić, ali je i veći rizik od pojave bolova nakon prekomjernog naprezanja ramena (sindrom uklještenja).

 

VARIJACIJA

Veslanja sa kabelima: ako šipku pričvrstite na kabel pričvršćen nisko na trenažeru, dobit ćete postojan otpor pri izvođenju cjelokupnog obima pokreta.

Veslanja stojeći na trenažeru: vježbu možete izvoditi na Smith-mašini, koja omogućuje samo jednu ravninu izvođenja pokreta, a to će vam pomoći da usmjerite pažnju na aktivaciju ciljanih mišića.