Cybex Row Eagle

DVIJE RUKE NIKADA NISU JEDNAKE

Cybex koristi nezavisan pokret kako bi svaka ruka vježbala jednako, a prema svojim potrebama. Dopuštanjem da svaka ruka djeluje zasebno i nezavisno od druge, ova sprava doprinosi balansiranju treninga kada je jedna ruka slabija od druge ili ozlijeđena. Neovisni pokret jedne od druge omogućuje razvijanje simetrične snage kroz bilateralni trening, a može se koristiti jednoručno ili dvoručno.

RUKE SE KREĆU UPRAVO PUTANJOM KOJOJ TREBAJU

Putanja kojom se ruke kreću u pokretu veslanja na Cybex Row Eagle spravi imitira putanju kojom se ruke prirodno kreću unatrag i od centra težišta. Osim toga, sama sprava omogućuje potpuni opseg pokreta s konstantnim momentom u ramenom pojasu, a kako bi se postiglo efektivnije opterećenje u leđima.

IZGRADIMO LATISSIMUSE

Ova jedinstvena sprava dizajnirana je da podlaktice drži paralelnima s tlom, u isto vrijeme pazeći da zglobovi ostanu u neutralnoj poziciji. Rezultirajuća putanja idealna je za izgradnju latissimusa, što je prvenstvena namjena sprave za veslanje.