Jednoručna predručenja s kablovima

Tehnika izvođenja

1. Prihvatite nadhvatom ručicu na kabelu nisko pričvršćenu za trenažer.

2. Zauzmite stojeći položaj leđima okrenuti trenažeru i podižite ručicu lučnim pokretom naviše do visine ramena, pri čemu lakat održavate fiksiranim.

3. Spuštajte ručicu naniže do nivoa struka.

 

Angažirani mišići:

Primarni: Prednji dio m.deltoideusa

Sekundarni: srednji dio m.deltoideusa, m. trapezius, gornji segment m.pectoralisa majora

 

Hvat: Ako prihvatite ručicu kabla nathvatom, forsirat ćete prednju i srednju glavu m.deltoideusa.